A- A A+
Көкшетау қаласы Мемлекеттік архиві Көкшетау қаласы Мемлекеттік архиві
КӨКШЕТАУ ҚАЛАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК МҰРАҒАТ ҚЫЗМЕТТІҢ 2017 жылғы бірінші тоқсанындағы НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ МЕН НӘТИЖЕЛЕРІНІҢ КӨРСЕТКІШТЕРІ БОЙЫНША

1.Қазақстан Республикасы Ұлттық мұрағат қорының құжаттарын сақтауды қамтамасыз ету*

Обеспечение сохранности документов Национального архивного фонда Республики Казахстан*

кодж со тл роки Жұмыстардың түрі
Виды работ
(сақтау бірліктері, единицы хранения) Ескертпе
Примечание
қағаз негізіндена бумажной основе кино
кино
фото
фото
дыбыс
фоно
бейне
видео
сақтандыру қорыстраховой фонд
А Б 1 2 3 4 5 6 7
101 Қайта жаңғыртуРеставрация 0,02            
102 Физико-химиялық және техникалық өңдеуФизико-химическая и техническая обработка 0,087            
103 Сақтандыру қорын құруСоздание страхового фонда              

Қосымша:

Дополнение:

Баған 1, 101жолГрафа 1, стр. 101
парақлистов 0,1

 

 

 

Баған 1, 103 жолГрафа 1, стр. 103
кадркадров  

 

 

2.Қазақстан Республикасы Ұлттық мұрағат қорының қалыптасуы

Формирование Национального архивного фонда Республики Казахстан

кодж со тл роки Жұмыстардың түрі
Виды работ
(сақтау бірліктері, единицы хранения) (шарт. бір.усл. ед.)

Басқармалық құжаттама

Управлен-ческая документация

Жеке тектік құжаттар
личного происхож-дения
ҒТҚНТД Кино
кино
Фото
фото
Фоно
фоно
Виде
овидео
Жеке құрам бойынша
по личному составу
«Архивная Казахстаника»
А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9
201 Құжаттарды қабылдауПрием документов ұйымдарданот организаций 0,352                
202 азаматтарданот граждан                
203 Құжаттарды ҚР Ұлттық мұрағат қорының құрамына енгізу
Включение документов в состав Национального архивного фонда РК
0,022                

3. ДБ есебiн және автоматтандырылған ҒАА құру

Создание учетных БД и автоматизированного НСА

кодж со тл роки Жұмыстардың түрі
Виды работ
өлшем бірліктері
единица измерения
Қосылған
включено
Ескертпе
Примечание
А Б В 1 2
301 ҚР Ұлттық мұрағат қорының құжаттарына МБАЖ енгізуВедение АСГУ документов Национального архивного фонда РК Қорфонд 3  
302 Автоматтандырылған ҒАА енгізуВедение автоматизированного НСА сақтау бірліктері/жазба
единица хранении/запись
0,027  

4. Ақпараттық қызмет көрсету және құжаттарды пайдалану

Предоставление информационных услуг и использование документов

кодж со тл роки Ақпараттық іс-шаралар өткізуПроведение информационных мероприятий Сұраныстарды орындауИсполнение запросов Оқу залына баруПосещение читального зала Webсайттарды/парақтарды қарауПосещение web-сайта/страницы Пайдаланушыларға құжаттар беруВыдача документов пользователям Құжаттарды құпиясыздандыруРассекречивание документов
ТақырыптықТематических Генеа-логия-лықГенеа-логи-ческих Әлеуметті-құқықтық сипаттағы
Социально-правового характера
А 1 2 3 4 5 6
401 0,007 0,20   1 0,018   1,283  
ескертпе
примеч.
  0,190,20   0,5971,108 0,018      

5.Материалдық-техникалық база**

Материально-техническая база **

кодж со тл роки Бөлменің ауданы (кв.м) Площадь помещений (кв.м.) Мұрағат сөрелерінің ұзындығының артуы (пог.м)
Прирост протяженности архивных полок (пог.м)
Бір компьютерде жұмыс істейтін адам саны (1 адам)
Количество работников на один компьютер (чел.)
1 сақ. бір.негізгі қаражаттың қалдық құны (тг.)
Остаточная стоимость основных средств на 1 ед. хр. (тг.)
соңғы үлгідегі өрт дабыл жүйесімен жабдықталғаны
оснащенных современными системами пожарной сигнализации
соңғы үлгідегі күзет дабылымен жабдықталғаны
оснащенных современными системами охранной сигнализации
қолданыстағы автоматтандырылған өрт сөндіру жүйесімен жабдықталғаныоснащенных действующими системами автоматического пожаротушения пайдалануға берілгендері (жаңа немесе қайта жаңартылғандары)
введенных в эксплуатацию (новых или реконструированных)
А 1 2 3 4 5 6 7
501           1,1 0,031
ескертпе
примеч.
0,497 0,497 0,349   1,735 да  
оснащены полностью

Көкшетау қаласының мемлекеттiк архив директоры                                Т.Кақпенов

17.03.2017

Парақтағы соңғы өзгерістер:: 07.04.2017 15:38

egov.kz - мемлекеттік қызметтер және ақпарат онлайн

@2024 «Ақмола облысы Көкшетау қаласы Мемлекеттік мұрағаты» ММ
Яндекс.Метрика

Пошталық мекенжайы:

Телефон:

Электрондық пошта адресі:

Кокшетау қ., Темирбекова қ., 55

8(7162)50-39-35, 50-39-72, 50-39-42

arhiv_kokshe@aqmola.gov.kz