A- A A+
Көкшетау қаласы Мемлекеттік архиві
2017 жылдың 1 –ші жартыжылдығының Көкшетау қаласы мемлекеттік архивінің жұмыс жоспарын орындалуының НЕГІЗГІ КӨРСЕТКІШТЕРІ БОЙЫНША
№№
п/п
Көрсеткіштер Өлшеу бірлігі    
Жоспар Факт
1 2 3 4 5
1. ҚР Ұлттық архив қоры құжаттарының сақталуын қамтамасыз ету және мемлекеттік есепке алу      
1.1. Құжаттардың табиғи жағдайын жақсарту      
1.1.1. Қағаз негізінде құжаттардың (барлығы) Сақт. бірл./бет 107 107
  Соның ішінде құжаттарды жаңғырту Сақт. бірл./бет 20/100 20/100
  Соның ішінде түптеу, тігу Сақт. бірл./бет 87 87
1.1.2. Консервациялық-профилактикалық өңдеу:      
1.1.2.1 киноқұжаттардың Сақт. бірл.    
1.1.2.2 фотоқұжаттардың Сақт. бірл.    
1.1.2.3. фоноқұжаттардың Сақт. бірл.    
1.1.2.4 Сақтандыру қорының Сақт. бірл./рулон мың.кадр    
1.2. Құжаттарды картондау Сақт. бірл. 750 1570
1.3. Өшіп жатқан мәтіндерді қалпына келтіру бет    
1.4. Залалсыздандыру (дәрілеу) Сақт. бірл.    
1.5. Аса құнды құжаттарды табу:      
1.5.1. Аса құнды құжаттарды сипаттау      
1.5.1.1 Қағаз негізінде (қарау) Сақт. бірл.    
1.5.1.2 киноқұжаттарды Есеп бірл.    
1.5.1.3 фотоқұжаттарды Сақт. бірл.    
1.5.1.4 фоноқұжаттарды Есеп бірл    
1.6. Сақтандыру қорын құру:      
1.6.1. Қағаз негізінде Сақт. бірл. Есеп бірл.    
1.6.2. киноқұжаттардың Сақт. бірл. Есеп бірл.    
1.6.3. фотоқұжаттардың Сақт. бірл.    
1.6.4. фоноқұжаттардың Сақт. бірл. Есеп бірл.    
1 2 3 4 5
1.7. Құжаттардың бар болуы мен жағдайының тексерісі      
1.7.1. Қағаз негізінде Сақт. бірл. 2500 2563
1.7.2. Киноқұжаттардың Сақт. бірл.    
1.7.3. Фотоқұжаттардың Сақт. бірл. 250 272
1.7.4. Фоноқұжаттардың Сақт. бірл.    
1.7.5. Сақтандыру қорының Сақт. бірл./рулон мың. кадр    
1.8. Есептік құжаттар топтамасын салыстыру қор 5 5
2. ҚР Ұлттық архив қорын қалыптастыру, ведомстволық мұрағаттарға және мекемелер, ұйымдар мен кәсіпорындар іс жүргізудегі құжаттар ұйым-дастыруына ұйымдасты-рушылық-әдістемелік басшылық      
2.1. Құжаттарды қабылдау:      
2.1.1 Мекемелер, ұйымдар мен кәсіпорындардан      
2.1.1.1 - тұрақты сақтаудағы басқарушылық құжаттаманы Сақт. бірл. - 352
  - ұзақ уақыт және уақытша сақтаудағы басқарушылық құжаттаманы Сақт. бірл.    
2.1.1.2 Ғылыми-техникалық құжаттаманы Сақт. бірл.    
2.1.1.3 Киноқұжаттарды Сақт. бірл.    
2.1.1.4 бейнеқұжаттарды Сақт. бірл.    
2.1.1.5 фотоқұжаттарды Сақт. бірл.    
2.1.1.6 фоноқұжаттарды Сақт. бірл.    
2.1.1.7 Жеке құрамы бойынша Сақт. бірл.    
2.1.2. азаматтардан Сақт. бірл.    
2.2. Мемлекеттік сақтауда жатқан, құжаттардың құндылық сараптамасы      
2.2.1. Басқарушылық құжаттамасы мен жеке шығу тегі құжаттарының Сақт. бірл.    
1 2 3 4 5
2.2.2. Ғылыми-техникалық құжаттаманың Сақт. бірл.    
2.2.3. киноқұжаттардың Сақт. бірл.    
2.2.4. бейнеқұжаттардың Сақт. бірл.    
2.2.5. фотоқұжаттардың Сақт. бірл.    
2.2.6. фоноқұжаттардың Сақт. бірл.    
2.2.7. Жеке құрамы бойынша Сақт. бірл.    
2.3. Ведомстволық сақтауда жатқан, құжаттардың құндылық сараптамасы (СТК тізімдемелерді бекіту):      
2.3.1. Басқарушылық құжаттамасына Сақт. бірл. - 22
2.3.2. Ғылыми-техникалық құжаттамасына Сақт. бірл.    
2.3.3. киноқұжаттардың Есеп бірл.    
2.3.4. бейнеқұжаттардың Есеп бірл.    
2.3.5. фотоқұжаттарға Сақт. бірл.    
2.3.6. фоноқұжаттарға Есеп бірл.    
2.3.7. азаматтардан Сақт. бірл./құжат    
2.3.8. Жеке құрамы бойынша Сақт. бірл. - 99
2.3.9. Сот құжаттамасы      
3. Ақпараттық-іздестіру жүйелерді құрастыру, ғылыми ақпарат және құжаттарды пайдалану      
3.1. Құжаттарды сипаттау      
3.1.1. Басқарушылық құжаттаманы және жеке шығу тегі құжаттарын Сақт. бірл.    
3.1.2. Ғылыми-техникалық құжаттаманы Сақт. бірл.    
3.1.3. киноқұжаттарды Есеп бірл.    
3.1.4. бейнеқұжаттарды Есеп бірл.    
3.1.5. фотоқұжаттарды Сақт. бірл.    
3.1.6. фоноқұжаттарды Есеп бірл.    
3.1.7. Жеке құрамы бойынша Сақт. бірл.    
3.1.8. Сот құжаттамасы      
3.2. Тізімдемелерді қайта өңдеу:      
1 2 3 4 5
3.2.1. Басқарушылық құжаттаманың және жеке шығу тегі құжаттарының Сақт. бірл.    
3.2.2. киноқұжаттардың Есеп бірл.    
3.2.3. бейнеқұжаттардың Есеп бірл.    
3.2.4. фотоқұжаттардың Сақт. бірл.    
3.2.5. фоноқұжаттардың Есеп бірл.    
3.2.6. Жеке құрамы бойынша Сақт. бірл.    
3.3. Тізімдемелерді жетілдіру (түзету және тізімдемеге ғылыми-анықтамалық аппаратының кешенін құрастыру):      
3.3.1. Басқарушылық құжаттаманың және жеке шығу тегі құжаттарының Сақт. бірл.    
3.3.2. Ғылыми-техникалық құжаттаманың      
3.3.3. киноқұжаттардың Есеп бірл.    
3.3.4. бейнеқұжаттардың Есеп бірл.    
3.3.5. фотоқұжаттардың Сақт. бірл.    
3.3.6. фоноқұжаттардың Есеп бірл.    
3.3.7. Жеке құрамы бойынша Сақт. бірл.    
3.4. каталогтау:      
3.4.1. Басқарушылық құжаттама мен жеке шығу тегі құжаттарын Сақт. бірл. 50 133
3.4.2. Ғылыми-техникалық құжаттаманы Сақт. бірл.    
3.4.3. киноқұжаттарды Есеп бірл.    
3.4.4. бейнеқұжаттарды Есеп бірл.    
3.4.5. фотоқұжаттарды Сақт. бірл.    
3.4.6. фоноқұжаттарды Есеп бірл.    
3.4.7. Каталогтарға тақырыптық карточкаларды қосу:      
3.4.7.1 Басқарушылық құжаттамасы мен жеке шығу тегі құжаттарына карт. 100 260
3.4.7.2 Ғылыми-техникалық құжаттамасына карт    
3.4.7.3 киноқұжаттарға карт.    
3.4.7.4 бейнеқұжаттарға карт.    
3.4.7.5 фотоқұжаттарға карт.    
3.4.7.6 фоноқұжаттарға карт.    
3.5. Құжаттарға ғылыми-анықтамалық аппаратын құру      
1 2 3 4 5
3.5.1. Әкімшілік-аумақтық бөлініс бойынша анықтамалықты дайындау анықтама-лық    
3.5.2. Жеке шығу тегі құжаттары бойынша каталогты құру (анықтамалықты) анықтама-лық    
3.5.3. Жеке құрамы бойынша құжаттардың орналасу жері туралы каталогты құру каталог    
4. Ғылыми ақпарат және құжаттарды пайдалану      
  дайындық:      
4.1. Құжаттар көрмелерін көрме    
4.2. телебағдарламаларды бағдарлама    
4.3. Мақалалар мен құжаттар топтамаларын мақала, топтама    
4.4. Экскурсияларды өткізу экскурсия    
4.5. Дәрістер оқылды, сабақтар өткізілді сабақ, дәріс    
4.6. Ақпараттық құжаттарды құжат    
  Барлығы келіп түскен үндеулер үндеу    
  тақырыптық үндеу үндеу   20
  әлеуметтік-құқықтық үндеу:     1108
  Соның арасында шетелден келіп түскен үндеу     209
  әлеуметтік-құқықтық үндеулердін орындалғаны     673
  Соның арасында шетелден келіп түскен үндеу     154
  Олардың арасындадұрыс болып орындалды     597
  Соның арасында шетелден келіп түскен үндеу     145
  Зерттеушіге қызмет көрсету     -
  Зерттеушілер саны Зерттеуші   7
  Келушілердің саны Келушілер   18
  Сақтау бөлігінің беру саны Сақтау бөлігі   108
  Құжаттардың көшірмесін жасалған саны Құжатт   281
5.1. Кешенді, тақырыптық және бақылау тексерістерді өткізу тексеріс    
5.2. Істер номенклатураларын әзірлеу номенклатура 2 8
5.3. Семинар-кеңестерді өткізу семинар 1 1
1 2 3 4 5
5.4. Ведомстволық архив туралы ережелерді келісу ереже 1 3
5.5. Сараптамалық комиссия туралы ережелерді келісу ереже 1 3
  Мекемелердің іс-қағаз жүргізушілеріне қеңес бері\у      
  Құжаттарды мемлекеттік сақтауға дайындау жұмысын тексеру үшін мекемеге шығу      
  Мерзімі шыққан, құндылығы жоқ құжаттарды жоюға шығару      
9. Барлығы қорлар      
9.1. Соның ішінде жаңа құрастырылған Сақт. бірл    
10. Мемлекеттік сақтаудағы құжаттардың жалпы саны Сақт. Бірл    
10.1 Соның ішінде тұрақты сақталатын құжаттардың саны Сақт. Бірл    
10.2 Ұзақ және уақытша сақталатын құжаттардың саны Сақт. Бірл    
10.3 Жеке құрамы бойынша құжаттар Сақт. Бірл    
10.4 Жеке шығу тегі құжаттары Сақт. Бірл    
10.5 Фотоқұжаттар Сақт. Бірл    
10.6 Фоноқұжаттар Сақт. Бірл    
10.7. Киноқұжаттар Сақт. Бірл    
10.8 Бейнеқұжаттар Сақт. Бірл    
11 деректер базасына мәліметтер енгізіп толықтыру   - -
11.1. сыйға тарту шарттарының нотариалдық деректерді базасына енгізу шарт 1000 1047

Көкшетау қаласы
мемлекеттiк архив директоры                                                            Т.Қакпенов

17.03.2017

Парақтағы соңғы өзгерістер:: 07.04.2017 15:16

egov.kz - мемлекеттік қызметтер және ақпарат онлайн

@2024 «Ақмола облысы Көкшетау қаласы Мемлекеттік мұрағаты» ММ
Яндекс.Метрика

Пошталық мекенжайы:

Телефон:

Электрондық пошта адресі:

Кокшетау қ., Темирбекова қ., 55

8 (7162) 31-56-70

arhiv_kokshe@akmo.kz