A- A A+
Көкшетау қаласы Мемлекеттік архиві
2018 жылдың Көкшетау қаласы мемлекеттік архивінің жұмыс жоспарын орындалуының НЕГІЗГІ КӨРСЕТКІШТЕРІ
№№п/п Көрсеткіштер Өлшеу бірлігі    
Жоспар Факт
1 2 3 4 5
1. ҚР Ұлттық архив қоры құжаттарының сақталуын қамтамасыз ету және мемлекеттік есепке алу      
1.1. Құжаттардың табиғи жағдайын жақсарту      
1.1.1. Қағаз негізінде құжаттардың (барлығы) Сақт. бірл./бет 440 440
  Соның ішінде құжаттарды жаңғырту Сақт. бірл./бет 80/400360 80/400360
  Соның ішінде түптеу, тігу Сақт. бірл./бет    
1.1.2. Консервациялық-профилактикалық өңдеу:      
1.1.2.1 киноқұжаттардың Сақт. бірл.    
1.1.2.2 фотоқұжаттардың Сақт. бірл.    
1.1.2.3. фоноқұжаттардың Сақт. бірл.    
1.1.2.4 Сақтандыру қорының Сақт. бірл./рулон мың.кадр    
1.2. Құжаттарды картондау Сақт. бірл. 3000 4620
1.3. Өшіп жатқан мәтіндерді қалпына келтіру бет 50 50
1.4. Залалсыздандыру (дәрілеу) Сақт. бірл.    
1.5. Аса құнды құжаттарды табу:      
1.5.1. Аса құнды құжаттарды сипаттау      
1.5.1.1 Қағаз негізінде (қарау) Сақт. бірл.    
1.5.1.2 киноқұжаттарды Есеп бірл.    
1.5.1.3 фотоқұжаттарды Сақт. бірл.    
1.5.1.4. фоноқұжаттарды Есеп бірл    
1.6. Сақтандыру қорын құру:      
1.6.1. Қағаз негізінде Сақт. бірл. Есеп бірл.    
1.6.2. киноқұжаттардың Сақт. бірл. Есеп бірл.    
1.6.3. фотоқұжаттардың Сақт. бірл.    
1.6.4. фоноқұжаттардың Сақт. бірл. Есеп бірл.    
1.7. Құжаттардың бар болуы мен жағдайының тексерісі      
1.7.1. Қағаз негізінде Сақт. бірл. 10000 10042
1.7.2. Киноқұжаттардың Сақт. бірл.    
1.7.3. Фотоқұжаттардың Сақт. бірл. 1000 1000
1.7.4. Фоноқұжаттардың Сақт. бірл.    
1.7.5. Сақтандыру қорының Сақт. бірл./рулон мың. кадр    
1.8. Есептік құжаттар топтамасын салыстыру қор 15 15
2. ҚР Ұлттық архив қорын қалыптастыру, ведомстволық мұрағаттарға және мекемелер, ұйымдар мен кәсіпорындар іс жүргізудегі құжаттар ұйымдастыруына ұйымдастырушылық-әдістемелік басшылық      
2.1. Құжаттарды қабылдау:      
2.1.1 Мекемелер, ұйымдар мен кәсіпорындардан      
2.1.1.1 - тұрақты сақтаудағы басқарушылық құжаттаманы Сақт. бірл. - 223
  - ұзақ уақыт және уақытша сақтаудағы басқарушылық құжаттаманы Сақт. бірл.    
2.1.1.2 Ғылыми-техникалық құжаттаманы Сақт. бірл.    
2.1.1.3 Киноқұжаттарды Сақт. бірл.    
2.1.1.4 бейнеқұжаттарды Сақт. бірл.   6
2.1.1.5 фотоқұжаттарды Сақт. бірл. 60 72
2.1.1.6 фоноқұжаттарды Сақт. бірл.   6
2.1.1.7 Жеке құрамы бойынша Сақт. бірл. -- 1328
2.1.2. азаматтардан Сақт. бірл. 20/50 71/302
2.2. Мемлекеттік сақтауда жатқан, құжаттардың құндылық сараптамасы      
2.2.1. Басқарушылық құжаттамасы мен жеке шығу тегі құжаттарының Сақт. бірл.    
2.2.2. Ғылыми-техникалық құжаттаманың Сақт. бірл.    
2.2.3. киноқұжаттардың Сақт. бірл.    
2.2.4. бейнеқұжаттардың Сақт. бірл.    
2.2.5. фотоқұжаттардың Сақт. бірл.    
2.2.6. фоноқұжаттардың Сақт. бірл.    
2.2.7. Жеке құрамы бойынша Сақт. бірл.    
2.3. Ведомстволық сақтауда жатқан, құжаттардың құндылық сараптамасы (СТК тізімдемелерді бекіту):      
2.3.1. Басқарушылық құжаттамасына Сақт. бірл. 400 258
2.3.2. Ғылыми-техникалық құжаттамасына Сақт. бірл.    
2.3.3. киноқұжаттардың Есеп бірл.    
2.3.4. бейнеқұжаттардың Есеп бірл.   6
2.3.5. фотоқұжаттарға Сақт. бірл. 60 72
2.3.6. фоноқұжаттарға Есеп бірл.   2
2.3.7. азаматтардан Сақт. бірл./құжат 20/50 71/302
2.3.8. Жеке құрамы бойынша Сақт. бірл. 500 534
2.3.9. Сот құжаттамасы     152
3. Ақпараттық-іздестіру жүйелерді құрастыру, ғылыми ақпарат және құжаттарды пайдалану      
3.1. Құжаттарды сипаттау      
3.1.1. Басқарушылық құжаттаманы және жеке шығу тегі құжаттарын Сақт. бірл. 400 329
3.1.2. Ғылыми-техникалық құжаттаманы Сақт. бірл.    
3.1.3. киноқұжаттарды Есеп бірл.    
3.1.4. бейнеқұжаттарды Есеп бірл.   6
3.1.5. фотоқұжаттарды Сақт. бірл. 60 72
3.1.6. фоноқұжаттарды Есеп бірл.   2
3.1.7. Жеке құрамы бойынша Сақт. бірл. 400 534
3.1.8. Сот құжаттамасы     152
3.2. Тізімдемелерді қайта өңдеу:      
3.2.1. Басқарушылық құжаттаманың және жеке шығу тегі құжаттарының Сақт. бірл.    
3.2.2. киноқұжаттардың Есеп бірл.    
3.2.3. бейнеқұжаттардың Есеп бірл.    
3.2.4. фотоқұжаттардың Сақт. бірл.    
3.2.5. фоноқұжаттардың Есеп бірл.    
3.2.6. Жеке құрамы бойынша Сақт. бірл. 291 301
3.3. Тізімдемелерді жетілдіру (түзету және тізімдемеге ғылыми-анықтамалық аппаратының кешенін құрастыру):      
3.3.1. Басқарушылық құжаттаманың және жеке шығу тегі құжаттарының Сақт. бірл.    
3.3.2. Ғылыми-техникалық құжаттаманың      
3.3.3. киноқұжаттардың Есеп бірл.    
3.3.4. бейнеқұжаттардың Есеп бірл.    
3.3.5. фотоқұжаттардың Сақт. бірл.    
3.3.6. фоноқұжаттардың Есеп бірл.    
3.3.7. Жеке құрамы бойынша Сақт. бірл.    
3.4. каталогтау:      
3.4.1. Басқарушылық құжаттама мен жеке шығу тегі құжаттарын Сақт. бірл. 100 100
3.4.2. Ғылыми-техникалық құжаттаманы Сақт. бірл.    
3.4.3. киноқұжаттарды Есеп бірл.    
3.4.4. бейнеқұжаттарды Есеп бірл.    
3.4.5. фотоқұжаттарды Сақт. бірл.    
3.4.6. фоноқұжаттарды Есеп бірл.    
3.4.7. Каталогтарға тақырыптық карточкаларды қосу:      
3.4.7.1 Басқарушылық құжаттамасы мен жеке шығу тегі құжаттарына карт. 200 333
3.4.7.2 Ғылыми-техникалық құжаттамасына карт    
3.4.7.3 киноқұжаттарға карт.    
3.4.7.4 бейнеқұжаттарға карт.    
3.4.7.5 фотоқұжаттарға карт.    
3.4.7.6 фоноқұжаттарға карт.    
3.5. Құжаттарға ғылыми-анықтамалық аппаратын құру      
3.5.1. Әкімшілік-аумақтық бөлініс бойынша анықтамалықты дайындау анықтамалық    
3.5.2. Жеке шығу тегі құжаттары бойынша каталогты құру (анықтамалықты) анықтамалық    
3.5.3. Жеке құрамы бойынша құжаттардың орналасу жері туралы каталогты құру каталог    
4. Ғылыми ақпарат және құжаттарды пайдалану      
  дайындық:      
4.1. Құжаттар көрмелерін көрме 2 37
4.2. телебағдарламаларды бағдарлама    
4.3. Мақалалар мен құжаттар топтамаларын мақала, топтама 5 16
4.4. Экскурсияларды өткізу экскурсия   10
4.5. Дәрістер оқылды, сабақтар өткізілді сабақ, дәріс 9 12
4.6. Ақпараттық құжаттарды құжат    
  Азаматтардың үндеу орындалды үндеу    
  Тақырыптық,үндеу тіркелді үндеу   51
  Әлеуметтік-құқықтық үндеу тіркелді     5602
  Оның ішінде шетелден түскен     1780
  Жалпы әлеуметтік-құқықтық үндеу орындалды     3353
  Оның ішінде шетелден түскен     1192
  Нақты расталған мәлімет     3078
  Оның ішінде шетелден түскен     1129
  Зерттеушіге қызмет көрсету зерттеу-ші   46
  Келіп кету саны келіп кету   63
  Сақтау бірлігі берілген саны сақтау бірлігі   1000
  Құжаттардың көшірмесі жасалған саны құжат   523
5.1. Кешенді, тақырыптық және бақылау тексерістерді өткізу тексеріс    
5.2. Істер номенклатураларын әзірлеу номенклатура 10 42
5.3. Семинар-кеңестерді өткізу семинар 4 13
5.3.1. Мемлекеттік қызметін орындауын жақсарту және ақпараттық-түсіндіру мақсатында семинар-кеңестерді өткізу семинар   3
5.4. Ведомстволық архив туралы ережелерді келісу ереже 5 11
5.5. Сараптамалық комиссия туралы ережелерді келісу ереже 5 11
  Мекемелердің іс жүргізуішілеріне тәжірибелік және әдістемелік көмек көрсетілген. қенес   230
  Мекемелердің іс жүргізуішілеріне тәжірибелік және әдістемелік көмек көрсету үшін мекемелерге шығу шығу   2
  Сақталуға жарамайтын құжаттарды жоюға актілері келісілген. іс / құжат   49229
9 Қордың жалпы саны     499
9.1 Онын ішінде жаңадан ашылған     6
10. Сақтаудағы құжаттардың саны сақтау бірлігі   118716
10.1. Оның ішінде тұрақты сақталатын сақтау бірлігінің саны сақтау бірлігі   58570
10.2. Уақытша және үзақ сақталатын сақтау бірлігі   957
10.3. Жеке құрамы бойынша сақтау бірлігі   45175
10.4. жеке шығу тегі құжаттарына сақтау бірлігі   2850
10.5. фотоқұжатардың сақтау бірлігі   11107
10.6. фоноқұжатардың сақтау бірлігі   35
10.7. киноқұжатардың сақтау бірлігі   14
10.8. бейнеқұжатардың сақтау бірлігі   8
11. Базаны толықтыру      
11.1. Нотариалдық келісім-шарттарды базаға енгізу келісім-шарт 4000 70/4000
11.2. Құжаттарды цифырлық ретке келтіру сақтау бірлігі/ парақ   1383/121927
           

Көкшетау қаласы
мемлекеттік архив директоры                                              Т. Какпенов

19.12.2018

Парақтағы соңғы өзгерістер:: 12.04.2019 15:01

egov.kz - мемлекеттік қызметтер және ақпарат онлайн

@2024 «Ақмола облысы Көкшетау қаласы Мемлекеттік мұрағаты» ММ
Яндекс.Метрика

Пошталық мекенжайы:

Телефон:

Электрондық пошта адресі:

Кокшетау қ., Темирбекова қ., 55

8 (7162) 31-56-70

arhiv_kokshe@akmo.kz